PRODUCTES FÈRRICS

Productes fèrrics: Consulti el nostre catàleg de productes fèrrics
productes fèrrics

La nostra empresa té més de 100 anys d’experiència en productes fèrrics de tot tipus: Disposem de Bigues de ferro i perfils extrusionats, planxes metàl·liques (planxa negra, estriada, embutida, amb perforacions, planxa trapezoidal, col·laborant, polida, pegaso, corten, ondulada, alumini…) , teixits metàl·lics: malla electrosoldada, malla ondulada, malla desplegada; material per a la construcció, (corrugats, perfileria seca en pladur, mallazo, grapes…); ferreteria industrial (barres perforades, barrots decoratius, passamans, pinyes i puntes); material artístic forjat, ferros plans… Consulti aqui mides, pesos i materials i contacti amb nosaltres per a qualsevol aclaració.

BIGUES FERRO I ALTRES PERFILS EXTRUSIONATS

Bigues de ferro Doble “T”, Perfil en “T”, perfil en “U”, Doble “T” i angular de costats iguales “L”
PLANXES

Planxa negra, estriada, embutida, amb perforacions... Planxa trapezoidal, col·laborant, polida, pegaso, corten, ondulada, alumini…
TEIXITS METÀL·LICS – MALLA

Teixits de malla electrosoldada, malla ondulada i malla desplegada.
MATERIALS PER A LA CONSTRUCCIÓ

Corrugats, perfileria seca per pladur, Malla electrosoldada mallazo, grapes, ferro muntat i elaborat.
MATERIAL ARTÍSTIC FORJAT I ELEMENTS DE FOSA

Barres perforades, barrots decoratius, boles, guarniments, passamans, pinyes i puntes.
FERRETERIA INDUSTRIAL

Màscares de soldar, Dynabolt, Broques per ferro i formigó, frontisses per soldar, taps de plàstic, discos de tall, barres roscades…
TUBS RODONS, QUADRATS, RECTANGULARS I PERFILS ESPECIALS

Tubs rodons, rectangulars, quadrats, normes ISO, normes DIN, perfils especials, corbes europees i colzes per a tubs.
FERROS PLANS I BARRES, EN NEGRE I CALIBRAT

Ferros plans i barres rodones, quadrades i hexagonals
PERFILS ESPECIALS

Perfils de fusteria metàl·lica, angular de costats iguals, perfils articulats per a portes, perfils oberts, perfils tipus veneciana.
MATERIAL INDUSTRIAL

Entramat metàl·lic, graons de planxa embutida, tapes i anelles de registres, escales de cargol, tanques metàl·liques…
ACER INOXIDABLE

Connectors tub rodó