PESOS I MIDES DE FERROS

Taules de pesos i mides de ferros


FERROS PLANSTUBS RECTANGULARS, RODONS I QUADRATSMASSISSOS RODONS, QUADRATS, ANGLES, BIGUES I PLANXESCÀRREGUES DE SEGURETAT QUE PODEN SUPORTAR LES IPN TREBALLANT A FLEXIÓ

Posem a la vostra disposició les nostres taules de pesos i mides de ferros, podreu trobar pesos i mides de ferros plans, tubs rectangulars, rodons i quadrats, massissos rodons quadrats, angles, bigues i planxes, i càrregues de seguretat que poden suportar les IPN treballant a flexió.