PLANXES


Planxa negra, estriada, embutida, amb perforacions... Planxa trapezoidal, col·laborant, polida, pegaso, corten, ondulada, alumini…
Planxa NEGRAPlanxa ESTRIADAPlanxa EMBUTIDAPlanxa PERFORACIONS RODONES EN GPlanxes PERFORACIONS RECTANGULARSPlanxes PERFORACIONS DECORATIVESPlanxes PERFORACIONS QUADRADESPlanxes PERFORACIONS RANURADESALTRES PERFORACIONSPlanxa TRAPEZOIDALPlanxa COL·LABORANTPlanxa POLIDA O GALVANITZADAPlanxa PEGASOPlanxa CORTENPlanxa ONDULADAPlanxa ALUMINI
PLANXA NEGRA

Planxa ferro negreDimensions: des de 2000x1000x1.5mm fins a 6000x1500x10mm

PLANXA ESTRIADA 60X30 ROMBE G
PLANXA ESTRIADA 60X30 ROMBE GPlanxa estriada 31X24 Rombe P
PLANXA ESTRIADA 60X30 ROMBE G
PLANXA ESTRIADA 60X30 ROMBE GDimensions: 2000x1000mm
– 2x1x3/5 gruix 3mm
– 2x1x4/6 gruix 4mm
– 2x1x5/7 gruix 5mm
– 2x1x8/10 gruix 8mm
PLANXA EMBUTIDA 10x26 TIPUS CACAUET
PLANXA EMBUTIDA 10x26 TIPUS CACAUETGruixos d’1 a 5mm
Disposem de graons estandaritzats fets de planxa embutida tipus cacauet (veure)

PLANXA EMBUTIDA TIPUS LLAGRIMADA
PLANXA EMBUTIDA TIPUS LLAGRIMADADimensions: 2000×1000
Gruixos d’1 a 5mm
PLANXA EMBUTIDA 14x14 PUNTA DE DIAMANT
PLANXA EMBUTIDA 14x14 PUNTA DE DIAMANTDimensions: 2000×1000
Gruixos d’1 a 3mm
PLANXA EMBUTIDA 20x10 ROMBE N
PLANXA EMBUTIDA 20x10 ROMBE NDimensions: 2000×1000
Gruixos d’1 a 3mm
PLANXA EMBUTIDA 9x9 PARAL·LEL
PLANXA EMBUTIDA 9x9 PARAL·LELDimensions: 2000×1000
Gruixos d’1 i 2mm
PLANXA EMBUTIDA 9X9 ALTERN
PLANXA EMBUTIDA 9X9 ALTERNDimensions: 2000×1000
Gruixos d’1 i 2mm
PERFORACIONS rodones en G
Planxa PERFORACIONS RODONES EN GPerforacions rodoens en G
Dimensions: 2000x1000mm

Ø en mm

distància
entre
centres

gruix
en mm

coeficient
de
perforació

2,0

4,0

2

23

2,5

5,0

2 a 2,5

23

3,0

6,0

2 a 3

23

4,0

8,0

2 a 4

23

5,0

10,0

2 a 5

23

6,0

11,3

2 a 6

25

7,0

13,0

2 a 7

26

8,0

15,2

2 a 8

25

9,0

17,0

2 a 8

25

10,0

18,0

2 a 8

28

12,0

20,0

2 a 8

32

14,0

24,0

2 a 8

32

15,0

24,0

2 a 8

35

18,0

28,0

2 a 8

37

20,0

30,0

2 a 8

40

25,0

36,0

2 a 8

43

30,0

44,0

2 a 8

42

35,0

45,0

2 a 8

55

PERFORACIONS rectangulars 2,10 x 20mm
Planxa PERFORACIONS RECTANGULARSPerforació rectangular 2,10x20mm
Dimensions: 2000x1000mm
Distància entre centres: 5×25
Gruixos: 0,5 a 1,5mm
Coeficient de perforació: 42%
PERFORACIONS rectangulars 4X12mm

foratsrectang02Perforació rectangular 4x12mm
Dimensions: 2000x1000mm
Distància entre centres: 8x17mm
Gruixos: 0,5 a 1,5mm
Coeficient de perforació: 35%

PERFORACIONS rectangulars 20 X 52mm

foratsrectang03Perforació rectangular 20x52mm
Dimensions: 2000x1000mm
Distància entre centres: 28x60mm
Gruixos: 0,5 a 3mm
Coeficient de perforació: 59%

PERFORACIONS rectangulars 18,5 X 33mm

foratsrectang04Perforació rectangular 18,5x33mm
Dimensions: 2000x1000mm
Distància entre centres: 25,5x40mm
Gruixos: 0,5 a 3mm
Coeficient de perforació: 61%

PERFORACIONS rectangulars 2,1 X 12 Ø2,9mm
foratsrectang04Perforació rectangular 2,1×12,Ø2,9mm
Dimensions: 2000x1000mm
Gruixos: 0,5 a 1,5mm
PERFORACIÓ DECORATIVA 501
foratsdecoratius01Perforació decorativa 501
Dimensions: 2000x1000mm
Gruixos: 0,5-1-1mm
PERFORACIÓ DECORATIVA 504

altresforats02Perforació decorativa 504
Dimensions: 2000x1000mm
Gruixos: 0,5-1-1,5mm

PERFORACIÓ DECORATIVA 505

foratsdecoratius02Perforació decorativa 505
Dimensions: 2000x1000mm
Gruixos: 0,5-1-1,5mm

PERFORACIÓ DECORATIVA 509

foratsdecoratius03Perforació decorativa 509
Dimensions: 2000x1000mm
Gruixos: 0,8-1-1,5mm

PERFORACIÓ DECORATIVA 512

foratsdecoratius04Perforació decorativa 512
Dimensions: 2000x1000mm
Gruixos: 0,5-1-1,5mm

PERFORACIÓ DECORATIVA 513

foratsdecoratius05Perforació decorativa 513
Dimensions: 2000x1000mm
Gruixos: 0,5-1mm

PERFORACIÓ DECORATIVA 516

foratsdecoratius06Perforació decorativa 516
Dimensions: 2000x1000mm
Gruixos: 0,5-1-1,5mm

PERFORACIÓ DECORATIVA 561

foratsdecoratius07Perforació decorativa 561
Dimensions: 2000x1000mm
Gruixos: 0,5-1-1,5mm

PERFORACIÓ QUADRADA NORMAL
foratsquadrats01Perforació quadrada normal
Dimensions: 2000x1000mm
PERFORACIÓ QUADRADA FINA

foratsquadrats02Perforació quadrada Fina
Dimensions: 2000x1000mm

PERFORACIÓ RANURADA PARAL·LELA
foratsranurats03Perforació ranurada paral·lela
Dimensions: 2000x1000mm
PERFORACIÓ RANURADA ALTERNA

foratsranurats04Perforació ranurada alterna
Dimensions: 2000x1000mm

PERFORACIÓ Ø 2,5mm
altresforats03Perforació Ø2.5mm
Dimensions: 2000x1000mm
Distància entre centres: 8.5mm
Gruixos: 0,5 a 1,5mm
Coeficient de perforació: 8%
PERFORACIÓ Ø 3mm

altresforats04Perforació Ø3mm
Dimensions: 2000x1000mm
Distància entre centres: 11mm
Gruixos: 0,5 a 1,5mm
Coeficient de perforació: 8%

PLANXA TRAPEZOIDAL GALVANITZADA
trapezoidal
perfiltrapezoidalDimensions: 6000x341x0,6mm
Pes/metre lineal: 2,69kgs.
PLANXA COL·LABORANT
collaborantDimensions: 6000x750x1mm
Pes: 59kgs.

perfilcollaborant

PLANXA POLIDA O GALVANITZADA
galvanitzadaDimensions: des de 2000x1000x0.5mm fins a 3000x1500x3mm
PLANXA PEGASO
pegasoDimensions: 6000x1000x1mm
Pes: 53kgs.

perfilpegaso

PLANXA CORTEN
cortenSubministrada en mides i gruixos en funció de la comanda del client

És un material que s’oxida en un primer moment, aturant-se després el procés d’oxidació i donant un acabat rovellat a la peça.
cortenexempleExemple d’aplicació i acabat del ferro cortenGigon Museum, Osnabruck, Alemanya(www.architectenwerk.nl)

PLANXA ONDULADA
onduladaDimensions: 6000x1000x0,6mm
Pes/metre lineal: 4,8kgs.

perfilondulada

PLANXA ALUMINI 'DAMERO'
aluminiAleació 5754
Dimensions: des de 2000x1000x2mm fins a 3000x1500x8mm
Pesos: des de 6,20kg/m² fins a 24,8kg/m²