PERFILS ARTICULATS PER PORTES
Perfil articulat galvanitzat

Dimensions: 6200x85mm
Gruix: 0,6mm
Pes/metre lineal: 0,6kgsperfilarticulat