MATERIALS PER A LA CONSTRUCCIÓ


Corrugats, perfileria seca per pladur, Malla electrosoldada mallazo, grapes, ferro muntat i elaborat.

CorrugatsPerfileria seca per PladurMalla electrosoldada MallazoGrapesFerro muntat i elaborat

CORRUGATS
 - CORRUGATCorrugat AEH-500 en mides 6-8-10-12-16-20-25-32mmØ
Corrugat inoxidable en mides 6-8-10-12-16mmØ

CANAL DE 46
CANAL DE 46
MUNTANT DE 46
MUNTANT DE 46 - MATERIALS PER A LA CONSTRUCCIÓ
MESTRA DE 80
MESTRA DE 80 - MATERIALS PER A LA CONSTRUCCIÓ
CANAL DE 70
CANAL DE 70 - MATERIALS PER A LA CONSTRUCCIÓ
MUNTANT DE 70
MUNTANT DE 70
SOSTRE CONTINU DE 45
SOSTRE CONTINU DE 45 - MATERIALS PER A LA CONSTRUCCIÓ

MALLA ELECTROSOLDADA MALLAZO
MALLA ELECTROSOLDADA MALLAZO - MATERIALS PER A LA CONSTRUCCIÓDimensions: 6000×2200 en mides 15×15-15×30-20×20 i 20×30
Gruixos: consultar
GRAPES
GRAPES - MATERIALS PER A LA CONSTRUCCIÓ
Grapes en ferro galvanitzat o inoxidable de diferents mides
FERRO MUNTAT I ELABORAT
FERRO MUNTAT I ELABORAT

Estructures formant congrenys (zunchos) per la construcció, estreps i ferro elaborat.