016-01ART. 016.01
Ø 14 mm int.
140 N.F 14
Altres mides:
Ø 16 mm int.
150 N.F 13
Ø 18 mm int.
160 N.F 12
Ø 20 mm int.
170 N.F 11


016-02
ART. 016.02
Ø 14 mm int.
140 N.F 14
Altres mides:
Ø 16 mm int.
150 N.F 13
Ø 18 mm int.
160 N.F 12
Ø 20 mm int.
170 N.F 11


016-03ART. 016.03
Ø 14 mm int.
140 N.F 14
Altres mides:
Ø 16 mm int.
150 N.F 13
Ø 18 mm int.
160 N.F 12
Ø 20 mm int.
170 N.F 11


016-04
ART. 016.04
Ø 14 mm int.
140 N.F 14
Altres mides:
Ø 16 mm int.
150 N.F 13
Ø 18 mm int.
160 N.F 12
Ø 20 mm int.
170 N.F 11


009-07ART. 009.97
Mides per encàrrec.