ANGULAR DE COSTATS DESIGUALS
Disponible també en galvanitzatperfil12

DIMENSIONS EN MM Pes kg/m. Secció cm2
A x B x E
25x10x1,5 0,380 0,484
25x15x2 0,571 0,728
30x15x2 0,650 0,828
30x20x2 0,728 0,928
40x20x2 0,885 1,128
50x25x2,5 1,384 1,763
50x30x3 1,992 2,338
60x40x2 1,513 1,928
60x40x3 2,228 2,838