SERVEIS

TALLAT A MIDA
tallat a midaSempre que sigui possible oferim un servei de tallat a mida del material al propi establiment. També us oferim, a banda del tallat a mida de peces amb serra elèctrica, l’oxitall, el tallat a mida amb làser i el tall amb plasma. Consulteu-nos en els darrers casos sobre la millor manera de presentar-nos el vostre disseny.
TRANSPORT PROPI
transportDisposem de camions de tota mena, amb grua o sense, per a transportar el material allà on calgui si així ho necessiteu.
ELABORACIÓ
Elaboració de tota classe de peces segons plantilla.
ZINCAT O GALVANITZAT
 Zincat o galvanitzat de peces i barres senceres.