• VACANCES DEL 8 al 28 d’agost
  VACANCES DEL 8 al 28 d’agost Per poder-vos oferir un millor servei, agilitat en les compres i tracte encara més proper, aquest estiu farem Reformes! Us esperem a la tornada amb el desig de poder-vos atendre amb energies renovades i espais més agradables per a tots.
 • DIARI ARA
  DIARI ARA Publicació diumenge 7 de febrer del 2016
 • BIGUES IPN
  BIGUES IPN Bigues IPN, HEB, angles, passamans...
 • MATERIAL ARTÍSTIC FORJAT
  MATERIAL ARTÍSTIC FORJAT Pinyes i puntes, barrots decoratius, barres taladrades...
 • PLANXES
  PLANXES Planxa negra, estriada, embutida, perforada, ondulada...
 • MATERIAL CONSTRUCCIÓ
  MATERIAL CONSTRUCCIÓ Corrugats, perfileria seca, teixits metàl·lics, ferro muntat i elaborat...
 • TUBS
  TUBS Tubs rodons, quadrats, rectangulars i de perfils especials.